Kiropraktisk Klinik Søndersø
bue

Hvad behandler kiropraktoren?

Lændesmerter

80% af alle mennesker får lændesmerter på ét eller andet tidspunkt i livet , fordi lænden er udsat for stor belasting. Den bærer jo overkroppens vægt og desuden er lænden meget bevægelig. Hvis du mærker smerter, stivhed og/eller konstaterer at du er skæv i ryggen, er det klogt at kontakte os.

 

Iskias

Har du smerter der starter i lænd eller balder som udstråler til et eller begge ben (lårets bagside til  tider helt til hælen og storetåen) , så er der tale om Iskias. Det betyder, at du af en eller anden grund har irriteret kroppens største nerve: Iskias nerven. Du kan også skade andre nerver til under-krop og ben og dermed få ondt andre steder.
I tilfælde af iskias , er du irriteret i en nerve på tykkelse med din tommelfinger. Det er noget vi behandler dagligt, og som det er meget vigtigt at få behandlet.
 
Kiropraktisk behandling er meget effektiv til behandling af lændehold (lumbago og iskias)

 

Diskusprolaps

Diskusprolaps forekommer oftest i lænden, men kan sagtens forekomme i nakken og i brysthvirvelsøjlen også.
Får man symptomer på diskusprolaps (hvilket kan være smerter som rygsmerter, smerter som f eks beskrevet under Iskias, eller smerter i nakke/brystkasse evt udstrålende til arme eller ben) kan kiropraktisk behandling ofte hjælpe. Selvom du evt. har nået at blive opereret, kan jeg som kiropraktor også tit nedsætte de problemer som mange mennesker oplever efter diskusprolapsoperation.

 

Halebenet

Smerter i eller omkring halebenet opstår tit, hvis man ved et fald har sat sig hårdt på bagdelen. Men det kan også optræde, hvis man har eller har haft smerter i lænd eller bækken, måske efter sportsskade eller graviditet/fødsel. Faktisk er det meget vigtigt at få halebensproblemer afhjulpet ved kiropraktor. For har man ukorrigerede problemer ved halebenet, kan dette også forplante sig videre til resten af bæknet eller lænden som smerter og bevægelsesforstyrrelser dér, samt helt op til nakken og sågar give anledning til hovedpine.

 

Hovedpine

Hovedpine kan jo have mange årsager. Derfor er det meget vigtigt, først og fremmest at undersøge, om din evt hovedpine ser ud til at skyldes noget som IKKE har med kiropraktik at gøre, for så skal du jo henvises til andre. Men skønner kiropraktoren, at hovedpinen kan hidrøre fra problemer med muskler og led helt og holdent, ELLER at muskler og led sammen med andre faktorer samlet har forårsaget hovedpinen. Ja, så kan man ofte give gode resultater via kiropraktisk behandling. Hovedpine kan f.eks. skyldes et nakkeproblem eller et kæbeproblem som helt kan afhjælpes med kiropraktisk behandling.

 

Nakken

Nakken er det næsthyppigste sted i ryggen som folk får smerter i –efter lændeproblemer, og det er et meget betydningsfuldt sted at få problemer, fordi det kan resultere i nakkesmerter, hovedpine,svimmelhed, smerter eller ændret følefornemmelse i skuldrene, armene, hænderne, og det kan også udstråle ned til området ved skulderbladene.
Ofte hænger det sammen med, at man har siddet og arbejdet med noget længe i samme stilling uden tilstrækkeligt med pause. Men efterhånden er der også mange patienter som kommer med sådanne symptomer fordi de er stressede, har fået kulde, eller er kommet til skade med piskesmæld ved ulykker, sportsskader osv.
Kiropraktisk behandling har rigtig god effekt på ovenstående gener.

 

Brysthvirvelsøjlen/smerter under og omkring skulderbladene/smerter ved ribbenene

Igen hænger smerter i dette område ofte sammen med, at man har haft belastende arbejdsstillinger gennem længere tid. Men man kan også ofte få smerter i disse områder, hvis man er kommet til at vride sig pludseligt og voldsomt. Smerter fra nakken, skuldrene og armene kan også forårsage problemer hér, fordi bevægemønstret i området bliver forkert og dermed belastet.

 

Vejrtrækningsproblemer

Ofte kommer folk med vejrtrækningsproblemer, som forværres når man forsøger at trække vejret dybt. Det kan være så slemt at patienten tror han har asthma eller problemer med hjertet, og så skyldes det bare problemer i brysthvirvelsøjlens bevægelighed. Disse symptomer kan lettes meget eller helt går over, når kiropraktoren har fået korrigeret funktionsforstyrrelser i leddene i brysthvirvelsøjlen eller mellem brysthvirvelsøjlens hvirvler og ribbenene. Det føles altid som en utrolig lettelse, når dette er blevet behandlet. Vejrtrækningsproblemer som en kiropraktor kan afhjælpe, kan også komme af påvirkning af mellemgulvsmuskulaturen via problemer ved brysthvirvelsøjlen.

 

Armen

Problemer med leddene i arme og ben skyldes ofte overbelastning, og som ved alle led, kommer ledbånd og muskler sig bedst og hurtigst, hvis man har fået korrigeret eventuelle ukorrekte placeringer af ledfladerne, således kan leddet fungere på den måde det er skabt til, og ikke skævt eller på anden måde belastet.

 

Skulderen

Problemer med ændringer i bevægeligheden af skulderleddet, kan ofte forbedres, eller afhjælpes ved kiropraktisk behandling. Det kan skyldes problemer i selve skulderleddet, men kan også hænge sammen med funktionsforstyrrelser i nakke og ryg.

 

Albuen

Kiropraktisk behandling kan medvirke til bedring af golf og tennisalbue, som er overbelastningsskader, ikke kun fra golf og tennis, men fra mange andre aktiviteter. Der kan også være tale om deciderede låsninger i albueleddet. Disse kan også afhjælpes ved kiropraktisk behandling.

 

Håndled, led i hånd og fingre

Smerter i underarm og håndled opleves ofte i forbindelse med tronen i fingrene og selv hånden og kan have mange årsager. Det opstår ofte ved fald, hvor man tager fra med hænderne, men kan også forårsages f.eks. af lang tids cykling med hænderne på et racercykelstyr, tastning ved brug af computer oma.
Disse symptomer, såvel som symptomer på låsninger i bevægelsen af håndrodsknoglerne og fingerknoglerne, kan behandles kiropraktisk. Selv alvorlige symptomer som Carpalt Tunnel Syndrom, kan kiropraktisk behandling have indflydelse på i visse tilfælde.

 

Knæet

Knæskader forårsages ofte af sport, men kan også  skyldes mange andre ting. Ofte vil vrid i knæet, hvor underbenet er fikseret på jorden, medens kroppen vrides f.eks. ved fodbold, resultere i at ledfladerne i knæet kommer ud af deres naturlige leje. Dette resulterer i smerter og vævsskade f.eks. af bruskskiverne i knæet(meniskskiverne) . Faldskader er også hyppige. Det er altid klogt at få tjækket knæet ved kiropraktor hurtigt efter den slags skader, da kiropraktisk behandling kan være meget vigtig for at undgå varige mén, hvis knæleddets væv når at hele medens ledfladerne er forkert positionerede. Man kan også opleve smerter under selv knæskallen, som kiropraktisk behandling i visse tilfælde kan afhjælpe.

 

Anklen

Hvis man forstuver sin ankel, er det ikke altid der udelukkende er tale om forstrakte ledbånd. I voldsomme tilfælde, kan det også her være vigtigt at opsøge kiropraktor, fordi ledfladerne i ankelleddet kan være forkert positionerede i forhold til hinanden efter uheldet, og bliver det ikke korrigeret, risikerer man varige mén. Man kan selvfølgelig også få skader i anklen af andet end forstuvninger, f.eks overbelastninger.

 

Foden

Der er 27 led i foden. Fungerer disse ikke som de skal, kan man få et utal af gener, ikke kun i foden men i høj grad også længere oppe i kroppen, fordi dårlig fodstilling giver dårlig gang og balance. Jeg har oplevet patienters hovedpine gå væk, når jeg normaliserede leddenes bevægelse i foden....og knæ, hofter og ryg påvirkes selvsagt meget af funktionen i foden. Låsninger i leddene i foden kan afhjælpes med kiropraktik.

 

Asthma

En dansk undersøgelse har påvist, at 92% af forældre til børn der har fået kiropraktisk behandling for deres asthma, angav at børnene havde fået det bedre. Der er her måske tale om, at bedre bevægelighed i brysthvirvelsøjlen og dens led til ribbene, giver normaliseret bevægelighed ved ribbene og dermed bedre verjtrækning.

 

Hjerte, lunger, mave, og andre indre organer

Til tider kan smerter som patienten føler kommer fra indre organer, i virkeligheden stamme fra bevægeapparatet, og hidrører symptomerne fra funktionsforstyrrelser omkring hvirvelsøjlen, kan kiropraktisk behandling hjælpe, men selvfølgelig skal man først konsultere sin egen læge for at sikre, man ikke oplever smerterne grundet reel sygdom i de pågældende organer.

 

 

Behandling af spædbørn

Babyer

Spædbørn er nogle fantastiske patienter at have, de reagerer som regl meget hurtigt på kiropraktisk behandling.
Vi må nok konstatere, at det kan være traumatisk at blive født, og mange babyer har hold i nakke og ryg, som de kan vænne sig til, hvis det ignoreres. Men får man sin baby tjækket og korrigeret for eventueller malfunktioner i leddene, giver man barnet en suveræn start på livet, og barnet undgår mange bivirkninger fra sine tidlige problemer senere i livet.

 

Kolik, hvor barnet er utrøsteligt motorisk uroligt og meget skrigende adskillige timer dagligt, og om natten. Får de stakkels forældre til at blive meget ulykkelige. Normalt er der dog tale om sunde børn, som kiropraktisk behandling kan hjælpe, så de meget hurtigt trives helt normalt. Dette skyldes at kolik ofte opstår grundet nedsat bevægelighed i et til flere af rygsøjlens led.

KISS syndrom

Spædbarnet har tendens til at ville holde hovedet i en skæv vinkel i forhold til nakken, ofte også med tendens til skæv sammentrækning i ryggen. Barnet vil helst kun kigge til den ene side, og ofte vil barnet ikke have lyst til at ligge på maven. Dette kan skyldes dårlig bevægelighed i nakken og ryggen og kan i så fald afhjælpes ved kiropraktisk behanding.

KIDD syndrom

Har et barn problemer med bevægeligheden i kranienakkeleddet, kan barnet have vanskeligt ved at bearbejde sine sanseindtryk, og desuden have dårlig motorik. Typisk vil man opleve, at barnet bevæger sig asymmetrisk ved gang/løb, at barnet ikke har god balance når det f.eks. står på et ben, og generelt kan barnet virke uroligt. Dette opdages ofte først når barnet er omkring 4-5 år. Men mener man som forældre, at kunne observere tegn på disse symptomer, er det meget vigtigt at få barnet undersøgt ved kiropraktor. Da det kan have virkelig stor betydning for barnet at få dette korrigeret.